Адвокат на досудовій стадії

?????????????? ?????????, ??????? ?????, ???????? ????Кожен з нас має гарантоване Конституцією України право звернутися до суду за захистом своїх прав, свобод і законних інтересів. Цивільний процесуальний кодекс України конкретизує право на звернення до суду та містить норми регулюють порядок цивільного судочинства.

Перш ніж звертатися до суду з позовом, необхідно правильно оцінити перспективи спору, підготувати і отримати необхідні докази, клопотання, з’ясувати сильні і слабкі сторони відповідача, написати позовну заяву. Тільки вивчивши всі обставини справи, адвокат у цивільній справі здатний дати належну правову оцінку можливим позовним вимогам або можливим запереченням на них.

Згідно ст. 60 Цивільного процесуального кодексу України, кожна сторона зобов’язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.Таким чином, обов’язок доводити обґрунтованість позову або заперечень на позов і надавати докази, покладається на сторони. В силу Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокат наділений повноваженнями отримати необхідні для ведення справи докази.

Робота адвоката у цивільній справі на досудовій стадії включає:

  • попередню оцінку адвокатом перспектив цивільної справи (вивчення матеріалів, що знаходяться в розпорядженні довірителя та фактичних обставин справи, вивчення судової практики);
  • визначення адвокатом закону чи іншого нормативно-правового акту, що підлягає застосуванню;
  • визначення адвокатом обсягу необхідних для справи доказів;
  • витребування та отримання доказів;
  • оцінку адвокатом перспектив цивільної справи з урахуванням отриманих доказів, фактичних обставин справи і сформованої судової практики;
  • за погодженням з довірителем, проведення переговорів, роботи з примирення сторін та завершенню справи моровою угодою;
  • визначення підвідомчості і підсудності цивільної справи;
  • підготовка адвокатом у цивільній справі необхідних клопотань;
  • підготовка позовної заяви та направлення її до суду.