Трудове право

image5В даний час важко знайти людину яка б не стикалася з порушенням своїх трудових прав з боку роботодавця.
Трудові спори можуть виникнути з різних питань, починаючи зі спорів про відмову у прийнятті на роботу і закінчуючи оскарженням незаконного звільнення.
Практика показує, що знання своїх трудових прав допомагає громадянам вирішити багато проблем. Але не завжди працівник може самостійно розібратися в трудовому законодавстві і прийняти правильне і зважене рішення.
Юридичну допомогу з питань, пов’язаних з трудовими правовідносинами може надати адвокат по трудових спорах.
Своєчасне звернення до адвоката за правовою допомогою збереже вам не тільки час і гроші. У деяких випадках від правильного рішення залежить і можливість повноцінно працювати.
Адже нерідко громадян незаконно звільняють з таким формулюванням, наявність якого в трудовій книжці не дозволяє влаштуватися на гідну роботу.

Роботодавцю також буває необхідна допомога адвоката по трудових спорах. Трудове законодавство більшою мірою захищає інтереси працівника ніж роботодавця. У зв’язку з цим, у добросовісного роботодавця може виникнути безліч проблем.
В основному, суперечки виникають через незнання трудового законодавства і сформованої судової практики в результаті чого, роботодавець неправильно оформляє документи або порушує права працівника.
Будь-яка помилка може дорого коштувати, тому що у випадку виникнення підозр про порушення трудових прав роботодавець може бути підданий перевірці з боку прокуратури та державної інспекції з праці.
Я надаю юридичні консультації і правовий захист з широкого спектру питань трудового законодавства, включаючи трудові контракти, питання звільнення і скорочення персоналу у зв’язку з реорганізацією, зміною вигляду діяльності, модернізації виробництва, а також вирішення трудових спорів в суді.
До моїх послуг з трудового права відносяться:

 1. консультації щодо чинного трудового законодавства України;
 2. представлення інтересів роботодавців і працівників в судових спорах, зокрема:
  • позови про стягнення середньомісячної заробітної плати за час вимушеного прогулу;
  • позови про стягнення боргу по заробітній платі;
  • позови про стягнення у зв’язку із заподіянням матеріального збитку;
  • позови про скасування наказу про притягнення до матеріальної відповідальності;
  • позови про визнання незаконним розпорядження про покриття матеріальної шкоди;
  • позови про скасування наказу про накладення дисциплінарного стягнення;
  • позови про поновлення на колишній роботі при звільненні працівника у разі скорочення чисельності або штату працівників підприємств, установ, організацій;
  • позови про поновлення на роботі і оплату за час вимушеного прогулу при звільненні працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у випадку прогулу;
  • позови про поновлення на колишній роботі і оплату вимушеного прогулу в разі переведення працівника без його згоди на іншу роботу;
  • позови про стягнення матеріальної шкоди, заподіяної діями працівника при виконанні трудових обов’язків;
  • позови про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок ДТП ( в порядку регресу);
  • позови про відшкодування шкоди працівнику в разі ушкодження його здоров’я при виконанні трудових обов’язків;
  • позови про стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати і середнього заробітку за час затримки розрахунку;
  • позови про стягнення середнього заробітку за час затримки виконання рішення суду про поновлення на роботі;
  • позови про зміну дати звільнення і стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу;
  • позови з приводу відмови у прийомі на роботу;
  • позови про надання щорічної відпустки;
  • позови про відшкодування працівнику моральної шкоди роботодавцем;
  • інші позови, що випливають з трудових правовідносин.
 3. складання трудових договорів і контрактів:
  • письмової форми трудового договору;
  • контракту з працівником;
  • трудового договору між працівником і роботодавцем — фізичною особою;
  • трудового договору з працівником , діяльність якого пов’язана з державною таємницею;
  • договору про повну матеріальну відповідальність;
  • договору (цивільно -правового характеру ) про надання послуг;
  • договору підряду з фізичною особою;
  • наказу про прийом на роботу;
  • акта про відмову працівника від переведення на іншу роботу, у зв’язку з скороченням займаної посади;
  • подання до профспілкового комітету підприємства про дачу згоди на звільнення працівника з ініціативи роботодавця;
  • наказу про звільнення працівника у зв’язку зі скороченням штату або чисельності працівників.
 4. отримання дозволів на працевлаштування іноземних громадян;
 5. інші види юридичних послуг в сфері трудових відносин.