Послуги

image3Переваги участі у Вашій справі кваліфікованого адвоката

На відміну від юриста, адвокат має набагато більший об’єм повноважень щодо збору необхідних доказів по будь-якій справі, і володіє широкими можливостями здійснення захисту довірителя у кримінальному судочинстві. Повноваження адвоката встановлені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а право на професійний захист гарантовано Конституцією України і нормами міжнародного права.

Володіючи особливим процесуальним і правовим статусом, широкими повноваженнями, необхідним досвідом і накопиченими знаннями, адвокат здатний найбільш ефективно захистити права і законні інтереси довірителя у цивільній, господарській, адміністративній або кримінальній справі.

Професійна, кваліфікована юридична допомога адвоката, обумовлена наявністю вищої юридичної освіти та досвідом роботи. Накопичений професійний досвід дозволяє приймати найбільш правильні та виважені рішення;

Адвокат зобов’язаний неухильно дотримуватися професійної таємниці, що гарантує довірителю конфіденційність інформації, що повідомляється адвокату;

Адвокат допомагає правильно оцінити правову сторону ситуації, що склалася, і прийняти виважене рішення, виробити лінію захисту в суді або при проведенні слідства, обгрунтувати правову позицію, підготувати і представити необхідні докази, клопотання та заяви;

Участь у справі професійного захисника гарантує, що стосовно підозрюваного, обвинуваченого не будуть застосовані погрози, фізичне або психологічне насильство. Права підозрюваного, обвинуваченого, підсудного будуть дотримані і захищені;

При проведенні будь-яких процесуальних дій, будуть дотримані вимоги закону, а в разі їх порушення, дії винних посадових осіб будуть оскаржені в судовому порядку;

Підозрюваний, обвинувачений, довіритель відчуватимуть себе впевненими і захищеними, адже крім правової та юридичної, адвокат надає і психологічну підтримку своєму довірителю і клієнтові.

Адвокат — ефективний захисник Вашого бізнесу!

Бізнесмени сучасної Європи і Америки вже тривалий час роблять ставку на довгострокову співпрацю з адвокатами, які здійснюють на постійній основі юридичний супровід бізнесу. Це не тільки вигідно економічно, але і в рази ефективніше, ніж разові звернення до адвокатів при виникненні проблеми. Постійний адвокат завжди тримає правовий пульс компанії під контролем, знаходиться в курсі всіх правових проблем і готовий в будь-який момент надати всю можливу юридичну допомогу, підвищуючи ефективність роботи компанії та її правову захищеність.

Часто бізнесмени вважають, що наявність у них в штаті юриста або юридичного відділу є достатнім, щоб захистити себе і свій бізнес. Однак навіть дуже хороший юрист не є фахівцем в галузі захисту бізнесу, тому не володіє достатнім досвідом і знаннями в галузі кримінального, господарського і цивільного права. Це обумовлено тим, що по-перше юристи не можуть вести кримінальні справи, на відміну від адвокатів, по-друге у адвоката більше правових можливостей для отримання та зберігання доказів у справі, по-третє штатні юристи заточені під поточну роботу організації (складання договорів, претензій і т.д.). Навіть за наявності власного юридичного відділу, великим компаніям регулярно потрібен досвідчений адвокат на підтримку штатним фахівцям.
Адвокатський захист бізнесу забезпечує завжди високий рівень юридичної допомоги в ситуаціях, коли це дійсно необхідно.